Wat we doen
Inkoopadvies

De meeste ondernemingen en ook overheidsorganisaties spenderen meer dan de helft van hun inkomsten c.q. budget aan ingekochte goederen en diensten. Dit varieert van primaire inkopen - supply management - van grondstoffen en halffabrikaten voor het productie proces tot facilitaire inkopen als telecommunicatie diensten en kantoorartikelen.

PinguÔn Management Consultants helpt organisaties met het reduceren van de totale inkoopkosten en het verbeteren van de inkoopfunctie. Dat kan op verschillende manieren. Soms door veranderingen aan te brengen in inkoopstrategie, de inkooporganisatie en de processen. Soms door de implementatie van een effectievere en efficiŽntere sourcing.

De uitdaging blijkt veelal om de juiste aansluiting te vinden bij de core business. Ons onderscheid als bureau is dat we uit algemeen management voortkomen. We kennen die kant van de business dus als geen ander.

Het doel is altijd een bijdrage te leveren aan de bottom line van de organisatie. Wij helpen inkoop verbeteringen te realiseren, te verankeren en te monitoren.

Afhankelijk van wat u wilt en waaraan behoefte is, maken we een plan van aanpak. Hierin kunnen o.a. de volgende elementen een rol spelen:
   Inkoopscan: een quick scan van uw inkoopsituatie: strategie, organisatie, processen, systemen en sourcing.
   Vergroting van de slagkracht van inkoop door stroomlijning van de inkoop strategie, organisatie, processen en systemen.
   Analyse van uw uitgaven en besparingspotentieel.
   Optimaliseren van uw sourcing. Voor primaire en facilitaire inkoop.
   Bepaling van inkoop strategie en het in lijn brengen met de overall strategie van de organisatie
   Optimaliseren en monitoren van uw leveranciers prestaties.
   Europese aanbestedingen voor de overheid.
   Project inkoop: capex projecten.
   E-sourcing, E-auctions en E-procurement.

Wij adviseren en implementeren. We zorgen samen met de opdrachtgever voor het behalen van de doelstellingen.