INKOOPscan
Een inkoopscan bestaat uit de volgende onderdelen

1. Een financiële scan
2. Een scan van bestaande inkoopafspraken
3. Scan van inkooporganisatie, inkoopprocessen en systemen
4. De resultaten

1. Een financiËle scan

Om inzicht te krijgen in de inkoopportfolio van een organisatie wordt een financiële analyse uitgevoerd. Op basis hiervan worden er besparingsmogelijkheden in kaart gebracht.

Bij welke leveranciers wordt ingekocht?
Welke producten en diensten worden ingekocht?
Wie in een organisatie c.q. welke organisatieonderdelen kopen in
Wat is het inkoopvolume per inkoopcategorie?

2. Een scan van bestaande inkoopafspraken

Hierbij worden de bestaande inkoopafspraken worden huidige raamcontracten, key-supplier overeenkomsten en trade agreements in kaart gebracht. Daarnaast wordt gekeken naar het gebruik van de contracten. Deze informatie bepaalt mede de inschatting van het besparingspotentieel.

3. Scan van inkooporganisatie, inkoopprocessen en systemen
In de scan van de inkooporganisatie wordt gekeken naar de organisatiestructuur en naar taken en verantwoordelijkheden van de mensen in het inkoopproces. Er wordt een mapping van het inkoopproces gemaakt en er wordt gekeken naar de efficiency van de systemen en het gebruik ervan.

4. De resultaten

In een overzichtelijke presentatie geven wij aan het eind van het proces de resultaten van onze bevindingen weer. Deze bestaand o.a. uit de volgende onderdelen:

de gevonden inkoop portfolio
potentiële besparingen
mogelijke verbeteringen in de gehele inkoopfunctie
een plan van aanpak met prioriteiten om de financiele en de andere verbeteringen daadwerkelijk te realiseren

Werkwijze
In onze aanpak maken we samen met u een planning voor een aantal interviews met belangrijke spelers van inkoop en de interne klant. Dan gaan wij aan de hand van een aantal tools aan het werk. om te scan te maken.